Creatief Schrijven

Creatief Schrijven

Leerlingen zullen meer leren over wat ze met taal kunnen doen, geheugen trainen, samenwerken, hun creativiteit stimuleren, filosoferen & reflecteren over taal in evolutie en leren omgaan met emoties doormiddel van taalgebruik omdat het ook een uitlaat klep kan zijn. Hierbij zullen we ons focussen op rijmen, gedichten en als er tijd is op een korte verhaal.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele of halve dag

Thema: Taal

Benodigdheden: Papier - Pennen

Kosten: €440

Programma overzicht

We gaan woorden gebruiken en creëren om gedachtes, emoties en ervaringen te verbeelden. Ik geef een paar voorbeelden van de thema’s (g, e, e), van rijmen en gedichten.
Ze zullen opdrachten krijgen met 4 fases van een creatief proces: oriënteren & introduceren, onderzoeken, uitvoeren en evalueren.
Onderdeel van het programma is een beetje filosoferen over wat taal is, waar het mogelijk vandaan komt en zijn relatie tot emoties en gedachtes.

Ochtend

  • Discussie over hoe we woorden gaan gebruiken en creëren om gedachtes, emoties en ervaringen te verbeelden
  • In groepen en individueel rijmen bedenken
  • Samen delen

Middag

  • Taal zelf bespreken: ‘als jullie denken aan de evolutie van de mens, wat kwam eerst; emoties of taal? Dan, gedachtes of taal?’
  • Individueel nieuwe woorden bedenken voor gevoelens en acties
  • Samen als klas een rijm schrijven en hardop op verschillende manieren presenteren

Kerndoel 09

De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Over de KeK-er

tess_1663670550.jpg

Tess

Hi! Ik ben Tess (31), kunstenaar, personal trainer en schrijver. Na mijn psychologie studie heb ik ervaring opgedaan als begeleider voor jongeren, invaldocent op basisscholen en in de kinderopvang, en daardoor ben ik altijd bezig met kinderen en jongeren stimuleren zelf-vertrouwen te ontwikkelen, hun creativiteit ontdekken+opbouwen en open te staan voor verschillende vormen van expressie als onderdeel van communicatie. Emoties kunnen herkennen, uiten en reguleren is een belangrijk onderdeel van zelf-kennis en creativiteit verder ontwikkelen. Graag gebruik ik kunstachtige vormen en bewegen om dit stukje te ondersteunen en helpen mee te geven. Hopelijk tot snel!

Meer informatie