Denksport

Denksport

Een combinatie van verschillende denkspellen, enthousiast gebracht en op verschillende niveaus. De concrete invulling kan per activiteit, dag(deel) of school verschillen.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele of halve dag

Thema's: Taal, Onderzoeken

Benodigdheden: Digibord/Schoolbord - Chromebooks/Tablets

Kosten: €550

Programma overzicht

Voor de KeK-dag wordt een denksportprogramma op maat gemaakt, waarbij de kinderen kennismaken met een aantal denkspellen. Ze krijgen uitleg, er wordt verdieping aangebracht en er wordt veel nagedacht, waarbij verschillende manieren van denken worden toegepast. Kinderen leren en oefenen met vooruitdenken, analyseren, probleemoplossing en omgaan met tegenslagen en verlies. Aan het eind van de dag is er een quiz over alles wat geleerd is. Deze dag helpt om in de toekomst gericht te kiezen in workshop-vorm voor een bepaalde activiteit en helpt om de verbinding met lokale denksportverenigingen te maken.

Ochtend

  • Uitleg over het nut van denksport, over het programma en koppeling met verenigingen
  • (binaire) Sudoku in duo’s
  • Dammen
  • Schaken

Middag

  • Stratego / risk
  • Puzzelboek, waarbij je begrijpend lezen toepast om puzzels op te lossen
  • Kahoot! Quiz
  • Mogelijkheid tot het kiezen van een spelvorm naar keuze als afsluiting

Kerndoel 01

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 02

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 04

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Over de KeK-er

robert-jan_1637667796.jpg

Robert-Jan

Als denksportdocent van den Akker probeer ik zoveel mogelijk mensen, jong én oud(er), te laten ervaren hoe leuk, uitdagend, mooi en spannend denksport kan zijn. Ik probeer mijn ervaring met pedagogiek en didactiek te combineren met passie voor denksport. Vanuit mijn bestuurlijke ervaring weet ik dat denksport in vereniging verband steeds verder terugloopt, terwijl iedereen het erover eens is dat denksport enorm veel positieve effecten heeft op het menselijk brein. Bovendien word je gestimuleerd het beste uit jezelf te hebben en hier allerlei vaardigheden voor te ontwikkelen en gebruiken. Door ervaring in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, kinderopvang én naschoolse opvang kan ik goed inspelen op individuele verschillen en bied ik iedereen een uitdaging op maat. Na afloop van een KeK-dag zijn kinderen vaak erg enthousiast over denksport. Ik denk ook graag mee over mogelijke opvolging van dit enthousiasme/deze energie.

Meer informatie

Beoordelingen

Directeur
Robert-Jan heeft de kinderen goed in de hand, is erg duidelijk en communicatie met het team is ook fijn.
Directeur
Robert-Jan neemt een geweldige hoeveelheid materiaal mee/ sympathieke, enthousiaste, positieve en energieke uitstraling. Hij kan goed organiseren.