Gelukkig leven kun je leren

Gelukkig leven kun je leren

De wetenschap heeft ondertussen al een aardig beeld van wat mensen gelukkig maakt en wat niet. Aan de hand van interactieve oefeningen, open gesprekken, inspirerende verhalen, beeldmateriaal en liedjes wordt de kinderen op speelse wijze geleerd wat ze kunnen doen om een gelukkig leven te leiden.

Er is zijn studies die suggereren dat gelukkige mensen productiever en creatiever zijn. De laatste tijd wordt er in het bedrijfsleven heel veel aandacht besteed aan werkgeluk.
Zou het niet geweldig zijn als kinderen dit soort inzichten ook al mee zouden krijgen?

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele dag/halve dag

Thema: Gelukslessen

Benodigdheden: Grote vellen papier

Kosten: €450

Programma overzicht

Tijdens het lesprogramma maken de leerlingen contact met elkaar, hebben ze plezier, ontdekken ze de verschillende elementen die bijdragen aan een gelukkig leven en leren ze dat ze tevreden met zichzelf mogen zijn.

Ochtend

  • Introductie: Je bent niet alleen
  • Geluk: Wat is geluk?
  • Dankbaarheid: Verhaal
  • Zelfvertrouwen: Lied ‘Ik mag er zijn’.
  • Betekenis: Video
  • Droom: Tekenen
  • Nieuwe dingen proberen: Zingen

Middag

  • Positiviteit: Mindmap
  • Geven: Complimenten geven
  • Afsluiting: Wat neem je mee naar huis?

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.