Hondentaal

Hondentaal

De kinderen worden zich deze dag bewuster van hun gedrag rondom honden en het effect van hun gedrag op de hond. Spelenderwijs leren ze hoe je veilig honden begroet en aait. Of wat je kunt doen als je een beetje bang voor honden bent. De kinderen leren over hondentaal door middel van rollenspel, beeldmateriaal, oefeningen met grote pluche honden en leuke hondenspelletjes. Ze gaan begrijpen hoe je op een veilige manier heel veel plezier kunt maken met een hond!
(Er worden deze dag géén echte honden gebruikt)

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5

Dagindeling: Groep 1/2 halve dag - Groep 3/4/5 hele dag

Thema's: Sport & Spel, Theater

Benodigdheden: Digibord - Tekenspullen

Kosten: €475

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag.

Ochtend

  • Kennismaking en introductie van het thema dmv kringgesprek
  • Oefening over gevoelens en gedrag van honden
  • Het gekleurde petten spel: rollenspel waarbij geoefend wordt hoe je je rondom een hond gedraagt
  • Hondenverhaal

Middag

  • Verschillende oefeningen rondom veiligheid en interactie met behulp van pluche honden
  • Filmpjes van kinderen die met honden spelen of knuffelen bekijken en bespreken
  • Hondenkleurplaat / waakhondspel / of andere ontspannende activiteit0
  • Afsluiting

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Over de KeK-er

lot_1661776794.jpg

Lot

Van jongs af aan ben ik altijd met dieren in de weer geweest. Omgang met dieren is een verrijking van het leven en het is daarom belangrijk kinderen al jong met dieren in contact te brengen. Vooral honden maken tegenwoordig bij veel huishoudens een belangrijk deel uit van het dagelijks leven. Met mijn bedrijf KynoKracht begeleid ik gezinnen bij de opvoeding van hun hond en zet ik me met speciale kind-hond programma’s in om het aantal bijtincidenten met jonge kinderen te reduceren. Want die komen helaas nog erg veel voor en daarbij is meestal de eigen gezinshond, of een voor het kind bekende hond, betrokken. Met dit KeK programma geef ik de kinderen spelenderwijs heel veel praktische tips mee die ze direct thuis of in hun omgeving kunnen toepassen. Ze leren over hondentaal en over hoe ze hun eigen gedrag in kunnen zetten om op een veilige manier plezier met de hond te maken.

Meer informatie