Leren programmeren voor beginners

Leren programmeren voor beginners

De eerste dag is een kennismaking met programmeren. Er worden een aantal basisprincipes van het programmeren uitgelegd. Maar om de kinderen gefocust te houden bestaat de theorie maar uit een heel klein gedeelte en wordt gevolgd door een leuke oefening met FisherpriceTechnik. In het tweede gedeelte van de dag gaan we echt programmeren en hebben ze aan het eind van de dag zelf een game geprogrammeerd. De kinderen krijgen van mij een inlogcode en wachtwoord van de ontwikkelomgeving en kunnen thuis daar mee verder werken als ze dat willen.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele dag

Thema: Exacte Vakken

Benodigdheden: Laptop/Chromebook per 1 à 2 leerling(en)

Kosten: €ntb

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag.

Ochtend

  • Voorstel- en vragenrondje
  • Uitleg over begrippen: programmeren, programma, computertalen, instructies, algoritmes en codes.
  • Probleem benadering en instructies.
  • Oefening met bouwstenen
  • Bespreken van de opdracht en uitleg over het middagprogramma

Middag

  • Kennismaking met een programmeeromgeving
  • Het bouwen van een heus computerspelletje wat ze via internet kunnen spelen.
  • Het spel spelen en afronden
  • Voor de hele enthousiastelingen is het mogelijk om er later nog mee verder te gaan.

Kerndoel 24

De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 45

De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Over de KeK-er

jeroen_1665751953.jpg

Jeroen

Van jongs af aan ben ik gek op aardrijkskunde, kaarten en atlassen. Dat bracht me op het idee om sociale geografie aan de Universiteit Utrecht te gaan studeren, met als specialisatie educatie. Na mijn afstuderen haalde ik nog een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het schoolvak aardrijkskunde. Ooit tekende ik een kaart van een door mezelf verzonnen land. Dat groeide uit tot een hobby die geofictie heet. Voor deze hobby bestaat een vereniging: het Genootschap voor Geofictie waarvan ik sinds enkele jaren de voorzitter ben. Het Genootschap wordt nogal eens benaderd door scholen die om een gastdocent vragen als begeleider van hun vakoverstijgend projectonderwijs. Enkele jaren geleden ontwikkelde ik Edufictie: leren met geofictie. In eerste instantie alleen voor scholen in het voortgezet onderwijs. Maar sinds ik KeK heb ontdekt, bied ik mijn programma ook aan voor het basisonderwijs. Over freelancer Jeroen: www.geoberg.nl Over Edufictie: leren met geofictie: www.edufictie.nl

Meer informatie