Samenspelen: iedereen kan het!

Samenspelen: iedereen kan het!

Een interactief programma waarin het belang van inclusie en samenspelen voor ieder kind centraal staat. Aan het einde van de dag hebben kinderen handvatten gekregen hoe kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen en zijn zij zich bewust van de meerwaarde die dit oplevert voor henzelf en hun (sociale) omgeving.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: hele dag

Thema's: Sport & Spel, Burgerschap, Onderzoeken, Ontwerpen

Benodigdheden: smartboard/digibord, per 4/5 leerlingen een laptop, schaar, lijm, papier (grote en kleine vellen), stiften en kleurpotloden

Programma overzicht

Een interactief programma waarin het belang van inclusie en samenspelen voor ieder kind centraal staat. Aan het einde van de dag hebben kinderen handvatten gekregen hoe kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen en zijn zij zich bewust van de meerwaarde die dit oplevert voor henzelf en hun (sociale) omgeving. Met dit programma werken we o.a. aan de volgende (burgerschaps)competenties: samen spelen, samen werken en omgaan met elkaar - het ervaren dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn en elkaar nodig hebben (onder andere samen spelen en samenwerken) het openstaan voor en inleven in de gevoelens en emoties van anderen het ontdekken en benoemen van eigen duidelijke uiterlijke kenmerken en de overeenkomsten of verschillen met andere mensen (kinderen) het verkennen wat de samenleving biedt voor mensen met een handicap of (chronische) ziekte en het omgaan met een handicap of ziekte (chronisch) bij jezelf of anderen - zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen en het onderkennen van vooroordelen en discriminatie bij zichzelf en anderen en bespreken hoe hiermee om te gaan - rekening houden met de ander en zich medeverantwoordelijk voelen voor het recht op eigen ontplooiing en dat van anderen - het onderzoeken hoe de ruimte om je heen er uitziet en het (samen) nadenken over inrichting van de ruimte om je heen en over de inrichting van de naaste omgeving - het ontdekken dat een veilige leefomgeving vraagt om (hygiënisch, nauwkeurig, veilig en) zorgzaam handelen het kennismaken met rol, belang en principes van (nationale) wetgeving - het uitvoeren van taken in een groep: plannen maken en de uitvoering organiseren

Ochtend

  • Ochtendprogramma:
  • Kennismaken met elkaar (en groepsregels afspreken)
  • Interactieve presentatie waarin leerlingen leren over het VN-verdrag, kinderrechten en het recht op spelen. Daarnaast maken ze op een positieve en constructieve manier kennis met verschillende kinderen die elk een beperking hebben: Wat kan iemand (nog) wel en op welke manier? Wat ervoor nodig is dat zij ook mee kunnen doen op het schoolplein/de speelplek in de buurt.
  • Hoe communiceer je met een iemand die niet kan praten? Daarom oefenen we met ondersteunde communicatie en leren we enkele gebaren
  • We gaan samenspelen met coöperatief speelmateriaal uit de meegebrachte samenspeelkist. Hiermee leren kinderen zich verplaatsen in een kind met een beperking en ontdekken ze hoe kinderen met en zonder handicap op een makkelijke en leuke manier kunnen samenspelen. Vervolgens gaan de kinderen kijken naar hun eigen schoolplein en ontdekken of en in hoeverre hun schoolplein wel een inclusief schoolplein is. Hoe kun je het schoolplein zo inrichten dat alle kinderen, met en zonder beperking, daar samen kunnen spelen? Wat is er al aanwezig en wat zou er nog moeten veranderen om van hun schoolplein een echt inclusief schoolplein te maken? Dát gaan de kinderen in groepjes onderzoeken.

Middag

  • Met hun bevindingen gaan de kinderen in groepjes een ontwerp maken om van het schoolplein een echt inclusief schoolplein te maken waar alle kinderen kunnen samenspelen!
  • Aan het einde van de middag gaan ze hun ontwerpen aan elkaar presenteren.
  • We eindigen de les met een korte nabespreking en samenvatting van alle besproken begrippen en opgedane (leer)ervaringen.

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: IMG_2729

Miranda

Ik ben moeder van 2 tienerdochters, waarvan de jongste een meervoudige beperking heeft. Ik woon in Barneveld en werk als rondleider/museumdocent. Daarvoor heb ik gewerkt als instructeur Leren, Loopbaan en Burgerschap in het VO. Daarnaast ben ik bestuurslid van de stichting EMB Nederland (de landelijke belangenbehartiger voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun naasten) en als zodanig lid van de meedenkgroep Onderwijs van Ieder(in). In deze groep denken we, als belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische ziekte, landelijk mee met het beleid t.a.v. passend en inclusief onderwijs. In mijn vrije tijd zing ik in een koor, vind ik het leuk om een vreemde taal te leren en bezoek ik, samen met mijn gezin, graag een museum, een toneelvoorstelling of een concert.

Meer informatie