Spannende Geschiedenis en Archeologie

Spannende Geschiedenis en Archeologie

Geschiedenis beleefbaar maken, dat kan op veel manieren. Eén van de leukste is door originele archeologische voorwerpen te bestuderen en in de hand te nemen. We gaan naar verhalen luisteren, artefacten tekenen, onderzoekjes doen, resultaten opschrijven en op eenvoudige wijze presenteren. Wat kan een oud bot ons vertellen? Of een stenen mes? Of een musketkogel en een flard parachutzijde uit WO2? Een dag vol spannende archeologie en geschiedenis laat de kennis en de onderzoeksvaardigheden van de leerlingen toenemen.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Halve dag

Thema's: Taal, Zaakvakken

Benodigdheden: Digibord - Tekenmateriaal - Grote tafel

Kosten: €400

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag.

Ochtend

  • Gesprek over geschiedenis en archeologie, eigen inbreng leerlingen
  • Wat is een tijdlijn?
  • Hoe werkt een archeoloog en wat doet hij met wat hij vindt?-  film “De Archeoloog, een koffer vol met scherven” en fragmenten Klokhuis
  • Waarnemen: bestuderen en natekenen van een archeologisch voorwerp
  • Tekening bewerken van steentijd landschap in Nederland.
  • “Een tafel vol met (oude) spullen uit de grond!”
  • Hoe kan je weten hoe oud iets is en waar het vandaan komt?
  • (alléén voor groepen 7 en 8) Achter elk archeologisch voorwerp zit een verhaal….leerlingen pakken een artefact, gaan het onderzoeken en schrijven hun bevindingen op. Hierna volgt een kleine presentatie.
  • Afsluiting: wat hebben we geleerd? Daarna volgt een spannend verhaal n.a.v. 1 voorwerp.

Middag

Kerndoel 01

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 02

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 03

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 51

De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 52

De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Over de KeK-er

robin_1650966329.png

Robin

Mijn naam is Robin Jansen. Ik ben docent geschiedenis, cultuurhistoricus, museum educator en reisleider/gids. Hoe is de wereld om je heen ontstaan? Waarom is geschiedenis zo relevant? Wat vertelt de archeologie ons? Wat kunnen we leren van het verleden. In elk mens leven vele levens uit het verleden voort. Dit zichtbaar en beleefbaar maken is belangrijk. Hiervoor werk ik met veel originele archeologische voorwerpen in de klas, van de Préhistorie t/m de Tweede Wereldoorlog. Wat hebben die artefacten met ons te maken? Welk verhaal zit er aan vast? De tintelende ervaring van het vasthebben van een stenen bijl, een Romeinse spijker, een zwaard uit het leger van Napoleon: dat vergeet je nooit meer.

Meer informatie