Dienstverlening

Dienstverleningen voor scholen

organization2.fcb5cb81
Bemiddeling Payroll en detachering
icon-werving-selectie
Werving & selectie
review2.96a770a7
Zij-instroom
icon-nationaal-programma-onderwijs
Nationaal Programma Onderwijs

Dienstverleningen voor scholen

IPPON biedt een kwalitatief hoogwaardige bemensingsoplossing voor schoolbesturen in het PO en VO. IPPON regelt korte en lange vervangingen, zowel voor ziekte als extra inzet. Daarnaast hebben wij een vacaturebank en kunnen wij werving & selectie voor u uitvoeren. Wij kunnen de in- door- en uitstroom van leerkrachten bij uw bestuur faciliteren.
De dienstverlening van IPPON biedt u als school altijd een passende oplossing. We maken de zoektocht naar invalleerkrachten of -docenten simpel met behoud van continuïteit en kwaliteit.

Voordelen

  • IPPON biedt u altijd dienstverlening op maat aan.
  • Geen zorg over de personeelsvervanging door een hoog vervangingspercentage.
  • Goede bereikbaarheid van 7:00 uur tot 20:00 uur.
  • Snelle en nauwkeurige administratieve afwikkeling van de uitbetaling.
  • Volgens AVG vastgestelde verzameltool voor documenten.
  • Wij faciliteren onderlinge uitwisselbaarheid van leerkrachten.
  • Wij houden met elke leerkracht een intakegesprek.
  • Mensgerichte benadering; we kennen de school en de leerkracht.
  • Eén vast aanspreekpunt.
  • IPPON heeft een neutrale positie ten opzichte van de aangesloten schoolbesturen.

U kunt gebruik maken van het IPPON-planningssysteem. Het administratieve proces van IPPON is zeer efficiënt ingericht. Wij beheren een invaldossier van iedere ingeschreven invaller bij IPPON. Op de invaldag kan IPPON alle benodigde documenten voor uitbetaling overdragen aan het bestuur en/of administratiekantoor. Indien gewenst regelt IPPON de mutaties in het betalingssysteem.

De servicedesk is met ruime openingstijden bereikbaar voor spoedgevallen. Door onze jarenlange ervaring hebben wij vervangingscijfers die u helpen bij het opstellen van het vervangingsbeleid.

 

Pool t.l.v. vervangingsfonds of Eigen Risico Drager

Veel aangesloten besturen bij IPPON werken via de pool met elkaar samen. Dit kan bij besturen die eigen risico drager zijn of besturen die zijn aangesloten bij het vervangingsfonds. Binnen de pool werken leerkrachten die niet verbonden zijn aan een vaste groep/school, maar ingezet worden voor vervangingen (kort en lang). IPPON kan een poolleerkracht over de samenwerkende besturen inzetten, een poolleerkracht blijft daarmee in vaste dienst bij een bestuur. Vanwege de kwalitatief goede poolers is vervanging geen ad-hoc oplossing, maar een kwalitatief goed alternatief. Bij huidige besturen wordt een pool percentage van 91% gehaald.

Extra investeringen in uw leerlingen, mensen en onderwijsvernieuwing

Naast de dienstverlening op maat biedt IPPON ook de mogelijkheid om extra te investeren in uw leerlingen, mensen en onderwijsvernieuwing. De mogelijkheden hierin zijn onder andere:

KeK-specialisten

KeK is het platform waar specialisten kant en klare dagprogramma’s aanbieden voor leerlingen in het onderwijs. U kunt KeK inzetten ter ondersteuning van het curriculum, voor een vervangingsdag en/of voor ondersteuning bij leergebieden zoals burgerschap. KeK-dagen worden gegeven door zeer enthousiaste specialisten zoals programmeurs, muzikanten, kunstenaars, technici, biologen, et cetera. Het KeK programma biedt op vernieuwde wijze de thema’s aan volgens de kerndoelen van het Primair Onderwijs. IPPON committeert zich aan de door de Verenigde Naties opgestelde Sustainable Development Goals doel 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen.

Bekijk alle KeK-specialisten

Bemiddeling payroll en detachering

De IPPON-Flexers zijn leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in het les geven in bijzondere omstandigheden. Hun jarenlange ervaring willen zij graag inzetten bij scholen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. De IPPON-Flexers passen zich moeiteloos aan bij verschillende typen scholen. Ze weten hoe belangrijk het is, om bij de structuur van de kinderen aan te sluiten. Dat een aantal dagen invallen, beslist niet hetzelfde is als een eigen klas en dat dit een andere aanpak van je vraagt als leerkracht. Onze IPPON-Flexers hebben plezier in het ontdekken wat jullie kinderen nodig hebben. Voor die ene dag of een wat langere periode.

Lees meer over IPPON Flex

Werving & selectie

Op verzoek van uw school kan IPPON ook een werving en selectie procedure buiten haar eigen netwerk opstarten. Werving & selectie worden achteraf verrekend conform de wervingsvergoeding. Als na een vervangingsperiode, of andere bemiddeling door IPPON, op enig moment wordt overgegaan tot het aanstellen van betreffende leerkracht dan wordt een administratieve vergoeding in rekening gebracht.

Wervingscampagne

IPPON kan een vacature van de opdrachtgever middels een gesponsord bericht op verschillende social-media kanalen laten plaatsen waar een onderwijs-belanghebbende zich op bevindt. Dit vergroot de kans op het vinden van de beste match/het hoog houden van de kwaliteit van uw mensen.

Participatiefonds

De regioteams van het Participatiefonds en IPPON willen u graag kennis laten maken met een interessante groep onderwijsprofessionals. Het gaat om groepsleerkrachten, onderwijsassistenten en intern begeleiders die op dit moment geen vaste baan hebben. Deze onderwijsprofessionals brengen wij graag onder uw aandacht, omdat zij passie hebben voor het onderwijs! De oorzaak van de werkloosheid is niet altijd eenduidig. De onderwijsprofessionals hebben een ontwikkeltraject doorlopen bij het Participatiefonds. Door middel van een werkervaringsplek kunnen zij het geleerde in de praktijk brengen. Gedurende de werkervaringsperiode behoudt de professional zijn WW-uitkering. Dat betekent dat hij boven formatie kan worden ingezet. Het gaat om het opdoen van werkervaring! Hierdoor bestaat, indien gewenst, de mogelijkheid voor het bestuur om de juiste professional aan zich te binden.

Voorbereiding kandidaat geschiktheidsonderzoek zij-instroom.

Vanwege het tekort aan leerkrachten zijn schoolbesturen bereidt zij-instromers aan te nemen. Veel kandidaten vallen voor de geschiktheidstoets uit, omdat ze niet begeleid zijn in dit traject. Dit kost veel tijd en geld. Door deze zij-instromers te begeleiden kan eerder in het traject bepaald wordt of een kandidaat geschikt is. Daarnaast is de kans van slagen voor het geschiktheidsonderzoek veel groter.