Veel gestelde vragen

Heb je andere vragen? We helpen je graag.

Neem contact op

Aanmelden/inschrijven

IPPON biedt altijd een oplossing. Samen kijken we naar wat het beste bij je past, en wat de beschikbaarheid is.
Onze dienstverlening is gratis voor iedereen die wil werken in het onderwijs. IPPON heeft met de scholen waarvoor wij bemiddelen een contract, dat zorgt ervoor dat wij ons kunnen richten op het vinden van de juiste match tussen leerkracht en school.
Je kan altijd reageren op de vacatures zonder ingeschreven te staan bij IPPON. We adviseren je wel aan te melden bij IPPON, zodat wij je kunnen aanbevelen bij de scholen voor een lange vervanging.
Jazeker! Er zijn meerdere scholen die regelmatig bij IPPON opzoek gaan naar een onderwijsassistent voor korte of lange tijd.
Je kan via IPPON aan de slag als invalleerkracht, vakleerkracht of onderwijsassistent als je een intakebijeenkomst hebt bijgewoond. Hierin maken we met persoonlijk elkaar kennis en leggen wij de werkwijze van IPPON uit. Tevens informeren wij je graag over de scholen die bij IPPON zijn aangesloten en onze werkwijze rondom invalwerk. Als wij alle documenten in ons bezit hebben die nodig zijn voor uitbetaling, dan is het mogelijk om ingepland te worden via IPPON.

Vacature

IPPON is geen officiële werkgever van invalleerkrachten. Wij kunnen daarom geen werkgeversverklaring afgeven. Als je invalwerkzaamheden doet, ben je in feite in dienst van de school. Als je een lange vervanging doet, dan zal de school je hiervoor een benoemingsdocument afgeven. Als je telkens korte invalwerkzaamheden verricht krijg je geen benoeming. Wanneer je bewijs van werk nodig hebt voor een hypotheek of andere zaken: neem dan de jaaropgaven mee van de afgelopen drie jaar. Dit word ook gezien als geldig bewijs van een financiële basis.
Je kan via IPPON aan de slag als je wil werken in het onderwijs, bijvoorbeeld als invalleerkracht, vakleerkracht, onderwijsassistent of KeK-specialist. Voordat je aan de slag kan wordt je uitgenodigd voor een intakebijeenkomst. Hierin maken we met elkaar kennis en leggen wij de werkwijze van IPPON uit. Tevens informeren wij je graag over de scholen die bij IPPON zijn aangesloten en onze werkwijze rondom invalwerk. Als wij alle documenten in ons bezit hebben die nodig zijn voor uitbetaling, dan is het mogelijk om ingepland te worden via IPPON.

Dossier en documenten

Binnen het onderwijs is bepaald dat een VOG slechts zes maanden geldig is. Als invalleerkracht dien je dus elk halfjaar een nieuw VOG aan te vragen. Houd daarmee rekening dat het vaak 14 dagen duurt voordat de VOG binnen is. Bij IPPON kan je een VOG online aanvragen via de website.
Het is ook mogelijk een digitale aanvraag te doen via IPPON. Wij vullen dan een deel van formulier digitaal in. Je krijgt hiervan een mail van Justis. Via die mail kan je inloggen met je DigiD-code. Je vult dan de gevraagde gegevens in en zo rond je de aanvraag af. De VOG wordt dan binnen vier weken thuisgestuurd.In beide gevallen geldt dat IPPON geen automatische kopie van je VOG krijgt toegestuurd. Graag ontvangen wij de originele VOG via de post. Na administratieve verwerking sturen wij de VOG weer aan jou retour.
Vog aanvragen
Als IPPON geen geldige documenten heeft kan je niet worden ingezet voor invalwerk.
Je kan via IPPON aan de slag als je wil werken in het onderwijs, bijvoorbeeld als invalleerkracht, vakleerkracht, onderwijsassistent of KeK-specialist. Je wordt vooraf uitgenodigd voor een intakebijeenkomst. Hierin maken we met elkaar kennis en leggen wij de werkwijze van IPPON uit. Tevens informeren wij je graag over de scholen die bij IPPON zijn aangesloten en onze werkwijze rondom invalwerk. Als wij alle documenten in ons bezit hebben die nodig zijn voor uitbetaling, dan is het mogelijk om ingepland te worden via IPPON.
  • CV
  • Intakeformulier
  • Loonheffingsformulier
  • Een recente salarisspecificatie (uit het onderwijs, indien in je bezit)
  • Een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (mag ook op naam staan van een andere stichting)
  • Een kopie van een geldig ID bewijs, voorkant en de zijde waar je BSN op staat((géén rijbewijs)
  • Een kopie van relevante onderwijsdiploma's (overgangsbewijs pabo 3 en recente cijferlijst met stempel van studie als je in pabo 4 zit)
IPPON heeft een digitale dossier tool voor de administratie. Op deze manier worden jouw gegevens veilig bewaard. Het enige document wat niet digitaal wordt bewaard is jouw originele VOG. De originele VOG kan je per post opsturen naar: Grote Breeken 28 6665 HB Driel
IPPON stuurt de originele VOG altijd na verwerking retour.
Als je beginnend leerkracht bent, en je geen relevante salarisspecificatie/loonstrook hebt van werk binnen het onderwijs, word je ingeschaald op de eerste schaal. Als je in een schooljaar 60 dagen of meer invalt, is het mogelijk het schooljaar daarop in een hogere schaal te komen.

Salaris

Als je beginnend leerkracht bent, en je geen relevante salarisspecificatie/loonstrook hebt van werk binnen het onderwijs, word je ingeschaald op de eerste schaal. Als je in een schooljaar 60 dagen of meer invalt, is het mogelijk het schooljaar daarop in een hogere schaal te komen.
IPPON bemiddelt tussen jou en de school. De school is jouw werkgever en verzorgt de uitbetaling. Het salaris wat je ontvangt is afhankelijk van je inschaling. Dit doet het administratiekantoor/bestuur op basis van de salarisspecificatie die je ons hebt aangeleverd. IPPON staat buiten de inschaling en heeft hier geen inspraak in. Als je beginnend leerkracht bent, en je geen relevante salarisspecificatie hebt van werk binnen het onderwijs, word je ingeschaald op de eerste schaal.
IPPON bemiddelt tussen jou en de school. De school is jouw werkgever en verzorgt de uitbetaling. Wij zorgen ervoor dat op de dag van inval je dossier wordt verstuurd aan het juiste administratiekantoor. Uw salaris wordt maximaal 2 maanden na de inval dag overgemaakt. Mocht het salaris na die periode niet zijn overgemaakt op uw rekening, dan mag u contact opnemen met maurice@ippon-personeelsdiensten.nl
De uitbetaling vind plaats rond de 25e van de maand. Het is van meerdere factoren afhankelijk of alle gewerkte dagen in één keer worden uitbetaald of dat er slechts een deel wordt uitbetaald.
De salarisspecificatie en jaaropgaaf worden afgegeven door het administratiekantoor van de school.

Declareren

Je kan de VOG declareren bij het eerste bestuur waar je invalt met de nieuwe VOG. Om je VOG op de juiste manier te declareren kan je vanuit het planningssysteem op de knop declareren klikken. Daar vind je de juiste formulieren, en er staat waar je de declaratie naartoe kan sturen.
De reiskosten die je maakt zijn te declareren bij het administratiekantoor/bestuur van het bestuur waar je invalt. In het planningssysteem vind je de juiste declaratieformulieren onder de knop ‘declareren’.