Acteren: Jezelf als instrument

Acteren: Jezelf als instrument

Ik neem de groep binnen een dag of ochtend mee langs zoveel mogelijk manieren om tot spelen/acteren te komen. Ik kies vaardigheden en spelingangen die gebruikt worden in het werkveld als acteur en laat ze er op een speelse manier mee kennismaken. Het doel is dat ze zich ontwikkelen en wat meer handvatten krijgen om te acteren en te leren dat jijzelf het instrument bent. Jouw stem, jouw impulsen, jouw mimiek, jouw gedachten, jouw lijf etc. De acteerlessen dragen bij aan meer bewustzijn over belangrijke persoonlijke zaken als, jezelf zijn, creatief denken, contact maken/luisteren naar de ander, sensitiviteit voor je omgeving/je eigen gevoel en samenwerken.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele en/of halve dag

Thema: Theater

Benodigdheden: Voor mijn programma is het erg fijn om voor een deel van de dag een speel-/gymzaal te hebben, maar ook zonder speel-/gymzaal kan ik uit de voeten. In mijn programma heb ik bij 2 punten een alternatief schuingedrukt opgeschreven voor een dag zonder speel-/gymzaal.

Kosten: €500

Programma overzicht

Ik begin de dag met een warming up. Dan doe ik verschillende speloefeningen met ze. Deze oefeningen sluiten aan bij vaardigheden, zoals contact maken, bewustzijn over je lijf en richting geven, die een acteur nodig heeft en waarin jijzelf als instrument centraal staat. ’s Middags ga ik met de groep werken met dialogen en mogen ze er zelf een leuke scene van maken. Daarna mag iedereen die dat wil hun scene aan de groep laten zien. We sluiten de dag af met een reflectie moment.

Ochtend

• Introductie
• Fysieke vorming van een personage / Zin doorgeven in een kring met actie-reactie
• Spel parcours op muziek / Spiegelen
• Spelen met een doel
• Improvisaties
• Uitleg dialogen

Middag

• Doelen opschrijven (Dialoog)
• Dialogen oefenen in duo’s
• Dialogen laten zien
• Afsluiten

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: Foto-selfie

Brent

Ik heb mijn hele leven al de onweerstaanbare drang om op podia te staan en mensen te vermaken. Of de act nou goed voorbereid was of op het allerlaatste moment bedacht, ik was er altijd bij als er een open podium was. Ook thuis en op vakantie zocht ik iedere verhoging op om te dansen, zingen of grappig te doen. Sinds mijn achtste werk ik als acteur voor o.a. alle films en series van Soof, de film Stefan Heeft een Ster Gevangen en Het Klokhuis, daarnaast heb ik van mijn 10e t/m mijn 15e levensjaar bij een kindertheatergroep gespeeld waar ik nu lesgeef. Sinds 2022 studeer ik aan de toneelschool in Arnhem, waar ik op het moment een tussenjaar van heb genomen. Dit jaar vul ik met veel plezier in door het geven van acteer/film lessen aan kinderen, vooral binnen het basisonderwijs. Ik krijg er ontzettend veel energie van om kinderen te laten zien dat ze meer kunnen en durven dan ze dachten en soms zelfs te enthousiasmeren om zelf ook het acteurs vak te gaan verkennen.

Meer informatie