Canva en presenteren

Canva en presenteren

Grafisch ontwerp en presenteren

Canva is een gratis online tool voor grafisch ontwerp. Kinderen vinden het geweldig om Canva te gebruiken voor hun presentaties, posters, video’s, schema’s, uitnodigingen en nog veel meer.
Wist je dat je met Canva een kind kan helpen bij het leren en het ontwikkelen van vaardigheden, en ook nog eens op een speelse manier?
Wist je dat het presenteren kan bijdragen aan het uitlokken van communicatie, het stimuleren van interactie, de taalontwikkeling, het leren geven en ontvangen van feedback, een goede luisterhouding en kan zorgen voor zelfvertrouwen?
Wist je dat Marlies Naus 20 jaar ervaring heeft in het onderwijs van groep 3 t/m 8.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: hele en/of halve dag

Thema's: Ontwerpen, (Digitale) Media

Benodigdheden: een laptop met google voor alle kinderen

Kosten: €570

Programma overzicht

Grafisch ontwerp en presenteren Canva is een gratis online tool voor grafisch ontwerp. Kinderen vinden het geweldig om Canva te gebruiken voor hun presentaties, posters, video’s, schema’s, uitnodigingen en nog veel meer. Wist je dat je met Canva een kind kan helpen bij het leren en het ontwikkelen van vaardigheden, en ook nog eens op een speelse manier? Wist je dat het presenteren kan bijdragen aan het uitlokken van communicatie, het stimuleren van interactie, de taalontwikkeling, het leren geven en ontvangen van feedback, een goede luisterhouding en kan zorgen voor zelfvertrouwen? Wist je dat Marlies Naus 20 jaar ervaring heeft in het onderwijs van groep 3 t/m 8.

Ochtend

  • Door middel van een spel zoeken kinderen een onderwerp voor hun Canva presentatie.
  • Marlies laat zien wat er allemaal kan met Canva.
  • Kinderen beginnen met hun Canva project.
  • Ze zoeken informatie op en gebruiken kennis die ze al bezitten. We praten ook over de betrouwbaarheid van de gevonden informatie.
  • Tussendoor hebben we uitnodigende activiteiten binnen en buiten om te leren observeren, leren over kleur, vorm en compositie.

Middag

  • Er is nog even tijd voor het werken aan hun Canva project.
  • Alle kinderen presenteren hun Canva project, waarbij er aandacht is voor lichaamshouding, luisterhouding en het geven en ontvangen van feedback.

Kerndoel 01

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 02

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 04

De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Kerndoel 08

De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: Ontwerp-zonder-titel

Marlies

Ik vind het heerlijk om met kinderen te werken. Ze te zien zien groeien en ontwikkelen. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest als leerkracht op een Jenaplanschool is het tijd voor mij om iets nieuws te doen. Als KeK docent kan ik kinderen in hun kracht zetten met het digitale ontwerp programma Canva als hulpmiddel. Kinderen vinden het geweldig om met Canva te werken. Ze mogen iets creëren en krijgen van elkaar inspiratie. Kinderen leren om te delen en te spelen. Als ze thuis komen gaan ze er gewoon mee verder, uitnodigingen voor feestje maken, je eigen slaapkamer ontwerpen of de presentatie voor de spreekbeurt maken ze via Canva. Er gaat een wereld voor ze open. En als kinderen genieten, doe ik dat ook!

Meer informatie