Creatief denken

Creatief denken

Op deze dag leren de kinderen over het belang van creatief denken en dat leren leuk is! Via verschillende opdrachten, activiteiten en challenges worden de kinderen uitgedaagd om creatieve oplossingen te bedenken. Ook leren de kinderen wat leren nou precies inhoudt en wat mindset is.

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele of halve dag

Thema: Ontwerpen

Benodigdheden: Digibord - Printer

Kosten: €470

Programma overzicht

In de ochtend wordt er via spelvorm kennisgemaakt met de klas. Na de introductie van de leerkracht en de dag wordt de dag gestart met een creativiteitstest. In het vervolg van de ochtend gaan de kinderen aan de slag met het ontwerpen van een eigen machine. Na de kleine pauze leren de kinderen dat observeren nog niet zo makkelijk is en ze voor deze oefening een juiste mindset moeten hebben. Zo doen ze ervaring op met het uitdagen van zichzelf en het niet opgeven. Na deze oefening gaan we gelijk door met leren associëren. Wat is dat nou en waarom is het belangrijk? De bijbehorende oefeningen zijn in spel- en dramavormen. In de middag gaan de kinderen aan de slag met het maken van een zelfportret. Het doel van deze opdracht is om fouten te durven maken en waarom het durven maken van fouten zo belangrijk is. De laatste activiteit van de dag is de Marsmallow challenge. Hierbij moeten de kinderen al hun creatieve vaardigheden toepassen en een uitdaging aangaan.

Ochtend

  • Kennismaken en creativiteitstest
  • Eigen machine ontwerpen
  • Leren observeren
  • Leren associeren

Middag

  • Zelfportret
  • Marsmallow challenge

Kerndoel 02

De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 03

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Over de KeK-er

Ronald

Ronald

Mijn naam is Ronald Wilk; meester van groep 7/8, onderwijsvernieuwer en kek-er. Vorig jaar heb ik met veel plezier verschillende kek- dagen mogen verzorgen. Mijn kwaliteiten liggen in creatieve vakken zoals muziek, drama, creatief denken, persoons- en groepsontwikkeling. Samen met mijn goede vriend Pieter hebben wij het programma meesters van de toekomst ontwikkeld en geven wij allemaal volgens onze visie op het onderwijs. We zijn trots op ons werk en we hopen jullie snel te ontmoeten!

Meer informatie