Door sport en bewegen word je fit en zorgen we dat je niet de hele dag stil zit!

Door sport en bewegen word je fit en zorgen we dat je niet de hele dag stil zit!

Bewegen is goed voor je lijf! Het is positief voor je concentratie, creativiteit, geheugen en probleemoplossend vermogen. Met de themadag ‘Door sport en bewegen word je fit en zorgen we dat je niet de hele dag stil zit!’ waarin wij met de kinderen spelenderwijs op een sportieve manier aan de slag gaan met de dagelijkse schoolbezigheden. Kennismakingsspellen, reken- en taalactiviteiten gerelateerd aan sporten met een stukje bewegend leren en pleinspelen. Tijdens de themadag worden leerlingen uitgedaagd om dagelijkse activiteiten zoals een taal- en een rekenles op een andere manier vorm te geven. Ze leren hierbij wat sport en bewegen je kan brengen, maar ook hoe leuk het is om in beweging te zijn en op die wijze je brein aan het werk te zetten en iets te leren.

Groepen: 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele en halve dagen

Thema's: Sport & Spel, Rekenen, Taal

Benodigdheden: Gymzaal, standaard gym materialen en materialen uit het klaslokaal, klaslokaal

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: IMG_3362-e1666174895438-45870ce5

NBSS (Sportivun)

Hoi! Wij zijn Team Sportivun. Wij zijn in het onderwijs werkzaam met als doel om sport, beweging en (buiten) spelen te stimuleren onder kinderen tussen de vier en twaalf jaar oud. Met onze sportieve achtergrond, kennis en passie voor het vak willen wij de best mogelijke sport- en beweegprogramma's aanbieden. Een onderdeel hiervan is het vervangen van een zieke groeps- of vakleerkracht. Ons enthousiaste team zit door heel Nederland en heeft altijd een leuk, leerzaam en passend programma om de leerkracht te vervangen, zodat de rust behouden blijft in de klas.

Meer informatie