Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Wat is duurzaam ondernemen? Klinkt een beetje gek. Toch is er een belangrijk verschil tussen bedrijven die wel of niet duurzaam werken. Hun kijk op de wereld en relatie met de aarde en alles en iedereen die daarop leeft, is anders.

In dit dagprogramma leren de kinderen eerst de relaties kennen tussen alles wat leeft op de aarde en wij als mens. De leefwijze van inheemse volkeren wordt kort behandeld en we gaan naar buiten om te zien wat de natuur ons vandaag nog te bieden heeft en hoe wij dit terug kunnen geven in de vorm van een duurzame onderneming. De leerlingen leren zelf een duurzame onderneming starten.

In de middag gaat we aan de slag met het starten van een duurzame onderneming. De kinderen leren wat duurzaam ondernemen is en weten het verschil tussen ondernemingen die wel of niet duurzaam werken en leren dat het verschil tussen “rode” en “groene’ bedrijven niet altijd duidelijk is. Ze gaan aan de slag om hun eigen waarden te verbinden aan de waarden in hun groepje en ontwerpen zo stap voor stap de basis van hun eigen duurzame bedrijf.

Er is een vervolgmodule mogelijk waarbij je ontworpen duurzame onderneming “echt” start en je uitdagingen tegenkomt. Wat heb je nodig om een bedrijf levend te houden zonder dat je de waarden die jij zo belangrijk vindt, uit het oog verliest? Creatief zijn, analytisch denken en probleemoplossend vermogen worden in deze dag goed op de proef gesteld!

Groepen: 6, 7, 8

Dagindeling: hele dag voor basis en opstart bedrijf, halve dag voor vervolgmodule bedrijf

Thema's: Burgerschap, Natuur, Zaakvakken, Onderzoeken, Ontwerpen

Benodigdheden: digiboard en een plek buiten waar planten of kruiden groeien

Kosten: €505

Programma overzicht

Wat is duurzaam ondernemen? Klinkt een beetje gek. Toch is er een belangrijk verschil tussen bedrijven die wel of niet duurzaam werken. Hun kijk op de wereld en relatie met de aarde en alles en iedereen die daarop leeft, is anders. In dit dagprogramma leren de kinderen eerst de relaties kennen tussen alles wat leeft op de aarde en wij als mens. De leefwijze van inheemse volkeren wordt kort behandeld en we gaan naar buiten om te zien wat de natuur ons vandaag nog te bieden heeft en hoe wij dit terug kunnen geven in de vorm van een duurzame onderneming. De leerlingen leren zelf een duurzame onderneming starten. In de middag gaat we aan de slag met het starten van een duurzame onderneming. De kinderen leren wat duurzaam ondernemen is en weten het verschil tussen ondernemingen die wel of niet duurzaam werken en leren dat het verschil tussen “rode” en “groene’ bedrijven niet altijd duidelijk is. Ze gaan aan de slag om hun eigen waarden te verbinden aan de waarden in hun groepje en ontwerpen zo stap voor stap de basis van hun eigen duurzame bedrijf. Er is een vervolgmodule mogelijk waarbij je ontworpen duurzame onderneming “echt” start en je uitdagingen tegenkomt. Wat heb je nodig om een bedrijf levend te houden zonder dat je de waarden die jij zo belangrijk vindt, uit het oog verliest? Creatief zijn, analytisch denken en probleemoplossend vermogen worden in deze dag goed op de proef gesteld!

Ochtend

Ochtend:
• Relatie tussen aarde, bodem, plant, dier, mens (introductie + mindmap)
• Wat kunnen we leren van inheemse volkeren over deze relatie? (filmfragment + klassengesprek)
• Naar buiten: planten bekijken, wat hebben ze ons (aarde, plant en dier) te bieden?
• Naar binnen: Hoe kunnen wij met ons gedrag iets teruggeven aan de aarde en alles wat daarop leeft?

Middag

Middag:
• Wat is duurzaamheid?
• Bedrijven stoplicht: groen, oranje, rood
• Wat zijn jouw eigen waarden wat betreft duurzaamheid?
• Hoe kun je deze waarden verbinden aan de waarden in jouw groep?
• Ontwerp stap voor stap in groepjes het bedrijfsplan van een eigen duurzame onderneming

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 39

De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 40

De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

Kerndoel 41

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: pepper-2-anders-uitgesneden

Meinou

Na 17 jaar als docent klassieke talen in het voortgezet onderwijs, wilde ik graag wat anders waarbij ik niet alleen met jonge mensen kon werken, maar ook met dieren. Inmiddels ben ik eigenaar van een praktijk heel het dier in Wageningen, waar ik ook mijn steentje bijdraag aan bewustwording van het bereiken van balans op een natuurlijke manier. Bewustwording van duurzaamheid en hoe wij met de aarde willen en kunnen omgaan, begint niet alleen bij ons, maar start echt bij de jonge mensen, want zij zijn de toekomst.. Daarom vind ik het fantastisch dat ik bij Ippon aan de slag mag met het programma duurzaam ondernemen. De wereld wordt immers beter van ondernemingen die duurzaam werken en daarbij ook iets teruggeven aan de aarde. Ondernemers van een duurzaam bedrijf zijn vaak pioniers die uitgedaagd worden om outside the box te denken. Het is ontzettend leuk om creatief te denken met kinderen op een manier die de natuur goed doet en zo toekomstige duurzame ondernemers te ontdekken.

Meer informatie