High Five

High Five

High Five is een kant-en-klaar programma voor de groepen 1,2 en groep 3, met als basis thema burgerschap. Het themastart de dag met een verhaal uit een prentenboek wat beeldend wordt gemaakt door handpoppen om het zo levend te maken voor de kinderen. En ook echt vanuit het verhaal in gesprek te komen met de kinderen.

Groepen: 1, 2, 3

Dagindeling: Hele of halve dag

Thema: Burgerschap

Benodigdheden: Digibord - Papier (wit/kleur) - knutselspullen - vliegerpapier

Kosten: €460

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag

Ochtend

 • Verhaal met handpoppen over identiteit (gevoelens en emoties en vriendschappen
 • In gesprek gaan welke gevoelens ken je?
 • Liedje aanleren iedereen is anders. (Diversiteit).
 • Begin maken met kleuren hart/ vlinder (Identiteit)
 • Instrument maken
 • Knutselwerkje Hoe woon jij?( Diversiteit)
 • Vriendschapshandjes maken

Middag

 • Spelletjes over samenwerken, vriendschap, gevoelens ( Identiteit, Diversiteit, Solidariteit)
 • Poppenspel / verhaal (Identiteit, Solidariteit)
 • Eindopdracht herstel muur
 • Afsluiten High Five

Kerndoel 03

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Over de KeK-er

Paola

Ik woon samen met mijn man en onze 2 geweldige kinderen in Arnhem. We houden er van om op avontuur te gaan en zo de wereld om ons heen te ontdekken. Ik werk nu ongeveer 6 jaar als educatief docent en vind het geweldig om op een educatieve manier de kinderen iets mee te geven voor nu en later! Daarnaast ben ik erg creatief en heb ik mijn eigen bedrijf als schminkster. Ook vind ik het heel belangrijk om oog te hebben voor mijn medemens. Dit geef ik ook mijn kinderen mee, en leer ze om echt te kijken naar wat kan ik betekenen voor de mensen om mij heen. De wereld veranderd snel en alles om ons heen gaat ook snel. Zijn we niet te veel met ons zelf bezig? Kijken we nog wel naar elkaar om? Want uiteindelijk moeten we niet vergeten dat we samen met elkaar de wereld van morgen maken! Daarom wil ik graag in mijn Kek-dag samen met de kinderen kijken hoe we Burgerschap op kunnen nemen in de persoon die we zijn!

Meer informatie