High Five

High Five

High Five is een kant-en-klaar programma voor de groepen 1,2 en groep 3, met als basis thema burgerschap. Het themastart de dag met een verhaal uit een prentenboek wat beeldend wordt gemaakt door handpoppen om het zo levend te maken voor de kinderen. En ook echt vanuit het verhaal in gesprek te komen met de kinderen.

Groepen: 1, 2, 3

Dagindeling: Hele of halve dag

Thema: Burgerschap

Benodigdheden: Digibord - Papier (wit/kleur) - knutselspullen - vliegerpapier

Kosten: €480

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag

Ochtend

 • Verhaal met handpoppen over identiteit (gevoelens en emoties en vriendschappen
 • In gesprek gaan welke gevoelens ken je?
 • Liedje aanleren iedereen is anders. (Diversiteit).
 • Begin maken met kleuren hart/ vlinder (Identiteit)
 • Instrument maken
 • Knutselwerkje Hoe woon jij?( Diversiteit)
 • Vriendschapshandjes maken

Middag

 • Spelletjes over samenwerken, vriendschap, gevoelens ( Identiteit, Diversiteit, Solidariteit)
 • Poppenspel / verhaal (Identiteit, Solidariteit)
 • Eindopdracht herstel muur
 • Afsluiten High Five

Kerndoel 03

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Over de KeK-er

kek foto 1 (002)

Paola

Mijn Naam is Paola! Ik ben 7 jaar lang educatief docent geweest in het Openlucht museum en heb daarnaast al ruim 5 jaar mijn eigen schminkbedrijf. Op dit moment ben ik ook werkzaam in het Speciaal basisonderwijs en dat doe ik met heel veel plezier! Ik zie in het onderwijs veel en zie vooral hoe belangrijk het is om de ruimte te hebben om je zelf te kunnen zijn. Toen ik Kek ontdekte heb ik een mooi programma gemaakt aan de hand van het thema burgerschap gemaakt. We gaan een dag lang opzoek naar onze identiteit en de wereld om ons heen! Ik merkte al snel dat dit zo veel meer waarde gaf aan kinderen dat ik van uit mijn programma “De wereld van morgen” nog 2 programma’s heb gemaakt zodat ik het thema burgerschap school breed kan geven. Daarnaast ben ik heel creatief dus er zitten ook leuke creatieve opdrachten in het programma. In het kleuter programma van groep 1 t/m 3 zit er ook veel muziek in en neem ik de kinderen mee aan de hand van een verhaal. En in de groepen 4 t/m 6 zit er ook een onderdeel in koken in de klas aan de hand van het thema cultuur en geloof. Wat worden er allemaal voor feesten gevierd in Nederland. Een divers programma! Ik sta dan ook met veel plezier een dag voor jullie klas en de kinderen gaan enthousiast naar huis maar vooral kijken ze met andere ogen naar de dag van morgen! Ze dragen letterlijk hun steentje bij aan de maatschappij! Wie weet tot snel!

Meer informatie