Hollandse Meesters

Hollandse Meesters

De leerlingen maken gezamenlijk/klassikaal een zestal schilderijen van oude meesters na. De klas wordt verdeeld in zes groepjes waarvan elk groepje één van de zes kleuren tot hun beschikking heeft (b.v. alleen blauw of rood of groen…). De vellen papier of canvas worden verspreidt door de klas voorzien van een voorbeeld van het werk van de Hollandse meester. Elk groepje schildert alleen hun kleur op het schilderwerk. Er word samenwerking van de verschillende groepen geëist.
Door te rouleren ontstaat uiteindelijk een “gekopieerd meesterwerk”

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Halve of hele dag

Benodigdheden: N.v.t.

Kosten: €470

Programma overzicht

Zie hieronder een overzicht van de dagindeling.

Ochtend

  • Opening
  • Inleiding ”Hollandse Meesters”
  • Groepen indelen, uitleg opdracht en materiaal uitdelen
  • Aan de slag
  • Resultaten bespreken en evalueren
  • Sluiting

Middag

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Over de KeK-er

nick_1659954316.jpg

Nick

Ik ben Nick Cillessen, kunstschilder. Een van mijn passies is het beoefenen van kunst in de vorm van tekenen en schilderen wat ik al vanaf jonge leeftijd doe. Mijn andere passie is het lesgeven, het geven van trainingen en workshops. Als kunstschilder werk ik als zelfstandig ondernemer en heb mijn werk op vele beurzen, exposities en galerieën tentoon gesteld en verkocht. Ik werk ook in opdracht. Als autodidact heb ik mij in de schilderkunst ontwikkeld als realist. Zo ook in het dagelijks leven. Mijn ervaring in het lesgeven heb ik opgedaan binnen defensie. De laatste jaren van mijn carrière binnen defensie heb ik de pedagogische/ didactische opleidingen verzorgt binnen het Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie (ECOD). Mijn drive is altijd geweest om te creëren en anderen te helpen in hun ontwikkeling en behalen van persoonlijke doelstellingen. Hoe mooi zou het zijn om kinderen te enthousiasmeren in de kunst en te helpen creëren door mijn twee passies samen te voegen.

Meer informatie