Inclusief spelen: Iedereen kan samenspelen!

Inclusief spelen: Iedereen kan samenspelen!

Een interactief en speels programma waarin we het belang van samenspelen voor ieder kind centraal staat. We gaan deze dag volop samen nadenken over het thema en hierover met elkaar discussiëren. Verder gaan we samenspelen, onderzoeken, ontwerpen en presenteren.

Met dit programma werken we aan de kerndoelen: 34, 35, 37, 38, 41, 47 en 49
en de volgende (burgerschaps)competenties:
– het openstaan voor en inleven in de gevoelens en emoties van anderen
– het ervaren dat door tegenstrijdige belangen conflicten kunnen ontstaan die je samen kunt oplossen
– zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen en het onderkennen van vooroordelen en discriminatie bij zichzelf en anderen en bespreken hoe hiermee om te gaan
– zich medeverantwoordelijk voelen voor het recht op eigen ontplooiing en dat van anderen
– het uitvoeren van taken in een groep: plannen maken en de uitvoering organiseren
– rekening houden met de ander
– samen spelen, samen werken en omgaan met elkaar
– het ervaren dat mensen in een groep van elkaar afhankelijk zijn en elkaar nodig hebben (onder andere samen spelen en samenwerken)
– het ontdekken dat een veilige leefomgeving vraagt om (hygiënisch, nauwkeurig, veilig en) zorgzaam handelen
– het kennismaken met rol, belang en principes van (nationale) wetgeving
– het ontdekken en benoemen van eigen duidelijke uiterlijke kenmerken en de overeenkomsten of verschillen met andere mensen (kinderen)
– het onderzoeken hoe de ruimte om je heen er uitziet en het (samen) nadenken over inrichting van de ruimte om je heen en over de inrichting van de naaste omgeving
– het verkennen wat de samenleving biedt voor mensen met een handicap of (chronische) ziekte en het omgaan met een handicap of ziekte (chronisch) bij jezelf of anderen

Groepen: 5, 6, 7, 8

Dagindeling: hele dag

Thema's: Burgerschap, Sport & Spel, Onderzoeken, Ontwerpen, Gezondheid

Benodigdheden: Smartboard/digibord, schaar, lijm, papier (grote en kleine vellen) stiften en kleurpotloden / coöperatief spelmateriaal (neem ik zelf mee). Per 4/5 leerlingen een laptop.

Kosten: €570

Programma overzicht

In dit programma ontdekken de leerlingen dat samenspelen helaas nog niet voor alle kinderen mogelijk en logisch is. Tegelijkertijd leren ze dat het niet onmogelijk en zelfs net zo leuk is, als alle kinderen, met en zonder beperking, samen mee kunnen doen! Daarom gaan we aan de slag met het thema samenspelen en gaan we nadenken over het belang van kunnen samenspelen voor een inclusieve samenleving. We leren over de verschillende kinderrechten, we verdiepen ons in verschillende type beperkingen en we leren over het belang van samenspelen voor een inclusieve samenleving. Daarnaast gaan we uiteraard zelf samenspelen en uiteindelijk een inclusief schoolplein (of inclusieve speelplek) ontwerpen en presenteren. Een globale dagindeling staat hieronder weergegeven.

Ochtend

  • Kennismaken met elkaar (en groepsregels afspreken)
  • Leren over kinderrechten en het recht op spelen daarin
  • Op een positieve en constructieve manier kennismaken met verschillende kinderen die elk een beperking hebben: Wat kan iemand (nog) wel en op welke manier?Wat ervoor nodig is dat zij ook mee kunnen doen op het schoolplein/de speelplek in de buurt
  • Hoe communiceer je met een iemand die niet kan praten? Daarom oefenen we met ondersteunde communicatie en leren we enkele gebaren
  • We gaan samenspelen met coöperatief speelmateriaal uit de meegebrachte samenspeelkist. Hiermee leren kinderen zich verplaatsen in een kind met een beperking en ontdekken ze hoe je op een makkelijke en leuke manier kunt samenspelen met elkaar.
  • Vervolgens gaan de kinderen kijken naar hun eigen schoolplein en ontdekken of en in hoeverre hun schoolplein wel een inclusief schoolplein is. Hoe kun het het schoolplein zo inrichten dat alle kinderen, met en zonder beperking, daar samen kunnen spelen? Wat is er al aanwezig en wat zou er nog moeten veranderen om van hun schoolplein een echt inclusief schoolplein te maken? Dát gaan de kinderen in groepjes onderzoeken.

Middag

  • Met hun bevindingen gaan de kinderen in groepjes een ontwerp maken om van het schoolplein een echt inclusief schoolplein te maken waar alle kinderen kunnen samenspelen!
  • Aan het einde van de middag gaan ze hun ontwerpen aan elkaar presenteren.
  • We eindigen de les met een korte nabespreking en samenvatting van alle besproken begrippen en opgedane (leer)ervaringen.

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 38

De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Kerndoel 41

De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

Kerndoel 47

De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

Kerndoel 49

De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren.

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: IMG_2729

Miranda

Ik ben moeder van 2 tienerdochters, waarvan de jongste een meervoudige beperking heeft. Ik woon in Barneveld en werk als rondleider/museumdocent. Daarvoor heb ik gewerkt als instructeur Leren, Loopbaan en Burgerschap in het VO. Daarnaast ben ik bestuurslid van de stichting EMB Nederland (de landelijke belangenbehartiger voor mensen met een ernstige meervoudige beperking en hun naasten) en als zodanig lid van de meedenkgroep Onderwijs van Ieder(in). In deze groep denken we, als belangenbehartiging voor mensen met een beperking of chronische ziekte, landelijk mee met het beleid t.a.v. passend en inclusief onderwijs. In mijn vrije tijd zing ik in een koor, vind ik het leuk om een vreemde taal te leren en bezoek ik, samen met mijn gezin, graag een museum, een toneelvoorstelling of een concert.

Meer informatie