Mindful tekenen en schilderen

Mindful tekenen en schilderen

Ergens gedurende de basisschoolperiode gaan kinderen ervaren dat ze niet kunnen tekenen en schilderen. Het lijkt niet meer op wat ze in werkelijkheid zien. Daardoor gaan ze vaak minder tekenen. Door te spelen met materialen en gekkigheid op papier laat ik ze zien dat tekenen en schilderen leuk is. Dat je mag experimenteren. Het hoeft niet mooi te worden. En door dit in rust te doen ervaren veel kinderen ontspanning. Als er dan ook nog een mooi resultaat is, is dat mooi meegenomen. Als je maar plezier hebt gehad! Zo houden of krijgen kinderen vertrouwen in tekenen en schilderen.

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele dag

Thema: Kunst

Benodigdheden: onderleggers en verfschorten

Programma overzicht

Ergens gedurende de basisschoolperiode gaan kinderen ervaren dat ze niet kunnen tekenen en schilderen. Het lijkt niet meer op wat ze in werkelijkheid zien. Daardoor gaan ze vaak minder tekenen. Door te spelen met materialen en gekkigheid op papier laat ik ze zien dat tekenen en schilderen leuk is. Dat je mag experimenteren. Het hoeft niet mooi te worden. En door dit in rust te doen ervaren veel kinderen ontspanning. Als er dan ook nog een mooi resultaat is, is dat mooi meegenomen. Als je maar plezier hebt gehad! Zo houden of krijgen kinderen vertrouwen in tekenen en schilderen.

Ochtend

• Dagopening en kennismaken
• Verhaal-boek-mindful oefening en/of liedje
• Opwarmoefening met de hele klas, in groepjes of individueel
• Uitleg en start teken en/of schilderopdracht

Middag

• Afmaken van de teken en/of schilderopdracht
• Eventueel een extra teken en/of schilderopdracht
• Nabespreken en evaluatie van de dag

Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.