Muziek

Muziek

Samen muziek maken is leuk, werkt ontspannend en helpt bij groepsvorming. Maar muziek doet nog veel meer met je….
Verschillende onderdelen van het muziekonderwijs zullen aanbod komen tijdens de lesdag zoals; muziek maken, luisteren, zingen, bewegen op muziek en het ontwerpen van muziek.

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dagindeling: hele of halve dag

Thema: Muziek

Benodigdheden: Digibord, een ruim lokaal en indien aanwezig: percussie-instrumenten. Voor de bovenbouw: + chromebooks (met koptelefoon).

Kosten: €600

Programma overzicht

Samen muziek maken is leuk, werkt ontspannend en helpt bij groepsvorming. Maar muziek doet nog veel meer met je.... Verschillende onderdelen van het muziekonderwijs zullen aanbod komen tijdens de lesdag zoals; muziek maken, luisteren, zingen, bewegen op muziek en het ontwerpen van muziek.

Ochtend

  • Kennismaken
  • Body percussion
  • Boomwhackers
  • Zelf componeren/bewegen op muziek

Middag

  • Percussie-instrumenten
  • Luisteren naar muziek
  • Bucketdrumming

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 58

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Over de KeK-er

Upload hier een Foto: IMG_3578

Mendy

Een paar jaar geleden heb ik mijn passie gevonden als muziekleerkracht in het basisonderwijs. In 2015 afgestudeerd aan de PABO als groepsleerkracht en daarna een HBO-post opleiding afgerond tot vakspecialist muziek voor het basisonderwijs. Muziek maken is al sinds mijn 7e mijn passie. Begonnen op blokfluit, daarna snare-drum, drums, quattro en sinds 6 jaar ook actief op trompet. Werken met kinderen vind ik erg leuk, samen muziek maken met kinderen daar geniet ik echt van!

Meer informatie