Poëzie in bewegend beeld

Poëzie in bewegend beeld

Kennismaken en opwarmen met muziek, kijken voorbeeld filmpjes met dans en beweging, schrijven en delen poëzie en verhalen, voorbereiden korte films, oefenen en filmen, projectie van de films en nabespreking.

Groepen: 7, 8

Dagindeling: Hele dag

Thema's: Dans, Taal

Benodigdheden: Filmlocaties/Schoolplein - Tekenmateriaal - Papier

Kosten: €520

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag.

Ochtend

  • Interactieve kennismaking en opwarmen met muziek
  • Kijken voorbeeld filmpjes met dans en beweging
  • Schrijven en delen poëzie en verhalen of tekenen
  • Voorbereiding en oefenen dans/ beweging ondersteund door poëzie, beweging en dans

Middag

  • Opnemen van de films ondersteund met poëzie / verhalen Projectie van de films
  • Evaluatie van de dag

Kerndoel 01

De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 03

De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.

Kerndoel 35

De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Over de KeK-er

simon_1641384894.jpg

Simon

Mijn naam is Simon. Als kind wilde ik al vroeg reizen en de wereld ontdekken. Mijn droom was om journalist te worden. Pas op mijn 23e maakte ik mijn eerste grote reis naar het buitenland. Dit was een zomerschool in Ierland, waar ik mensen vanuit allerlei verschillende landen ontmoette. Ik was meteen geïnspireerd, gefascineerd door de talen en diversiteit van mensen, die ik ontmoette. Ik vervolgde mijn avonturen in meer dan 25 landen. Ik woonde 3 ½ jaar in Afrika. Hoewel ik nooit journalist werd, werd mijn wens vervuld als internationaal hulpverlener, onderzoeker en opleider. Tot op de dag van vandaag leid ik moderatoren op om workshops en groepsgesprekken te begeleiden en leid regelmatig workshops, webinars en seminars. Tijdens mijn 42e jaar raakte ik gepassioneerd door film, hoe deze te maken en hoe verhalen van mensen te visualiseren. Vandaag de dag maak ik korte films (documentaire, drama en dans), leid mensen op in het maken van films en draag deze passie graag uit. Het mooiste is als mensen plezier hebben, onbevangen kunnen werken en creatief bezig kunnen zijn; ‘ Het losmaken van het innerlijke kind in onszelf’. De programma's 'Film jouw verhaal' en 'Mini-documentaire maken' bied ik ook aan voor docenten/schoolpersoneel.

Meer informatie