Sociale vaardigheidstraining

Sociale vaardigheidstraining

Onder het motto; wat je meemaakt is leuk, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijk.
Kinderen leren bewust te worden van hun eigen gedrag en het gedrag van anderen. Dit doen we door middel van theater. We laten dagelijkse situaties nabootsen en leren de kinderen hierop te reageren.

Dit programma is inzetbaar voor groep 3 t/m 7.

Groepen: 3, 4, 5, 6, 7

Dagindeling: Hele dag

Thema: Burgerschap

Benodigdheden: Digibord

Kosten: €520

Programma overzicht

In onderstaand schema vindt u een globale planning van de dag.

Ochtend

  • Film laten zien: Durf, wie zwijgt stemt toe.
  • De kinderen leren om een bewuste houding aan te nemen.
  • Complimenten uit te delen en ontvangen.
  • Werken met emoties.

Middag

  • Werken aan vertrouwen. Hoe reageer ik, wanneer ik gepest wordt.
  • Samenwerken.
  • Situaties naspelen.

Kerndoel 37

De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Over de KeK-er

annette_1644939051.jfif

Annette

Sinds een tijd ben ik creatief invalkracht op verschillende basisscholen wat ik enorm leuk vind! Mijn drijfveer om dit werk te doen is om leerlingen op een positieve en creatieve manier in hun kracht te zetten en spelenderwijs hun eigen kwaliteiten te laten ontdekken. Het is fascinerend om te zien wat er bij sommige leerlingen op creatief en cultureel gebied naar boven komt en hoe je voor sommige leerlingen het verschil kunt maken. Mijn achtergrond is mode academie en poppentheater (Theater Kwadraat) en op dit moment combineer ik al mijn kennis en ervaring voor de klas. Door middel van mijn KeK-programma’s kan ik nu de creativiteit op het gebied van beeldende vorming en drama bij kinderen stimuleren en wordt doen, kijken en luisteren naar elkaar een feest.

Meer informatie
sylvia_1665672872.jpg

Sylvia

Het begon, nu 25 jaar geleden, met het regisseren van toneelstukken in het buitenland voor en met kinderen. Daarna het geven van drama lessen in de klas en terug in Nederland het spelen in een poppentheater. Na de opleiding tot Kindertherapeut heb ik jaren een eigen praktijk gehad. Het is ontzettend leuk om al deze ervaringen te bundelen en voor een klas te staan. Samen met mijn collega van theater Kwadraat, Annette Albers, hebben we ons aangemeld bij Kek en hebben we verschillende programma's die we samen of individueel geven voor de klas. We vinden het leuk om veel actuele onderwerpen onder de aandacht te brengen. Hoe om te gaan met geld?, kunst, drama, sociale vaardigheden of voeding. We zijn altijd weer bezig om nieuwe onderwerpen te bedenken. Centraal staat voor ons; de kinderen uitdagen tot creativiteit, leren presenteren en acteren en hierdoor meer zelfkennis en zelfvertrouwen bij de kinderen te ontwikkelen. Daarnaast vind ik het erg leuk om actief met de kinderen bezig te zijn. Vaak hebben ze maar een klein zetje nodig om tot hele verrassende dingen te komen.

Meer informatie