Thematisch theater

Thematisch theater

We gaan op reis naar een andere wereld. Even niet jezelf zijn, maar jezelf verplaatsen in een andere wereld.

De kinderen gaan aan de slag met allerlei improvisatie oefeningen. We starten met verschillende opdrachten en theaterkaarten. Tot slot kunnen de kinderen een eigen improvisatiestuk opvoeren. Het leuke van deze dag is, is dat alles goed is.

Groepen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Dagindeling: Hele of halve dag

Thema: Theater

Benodigdheden: Groot lokaal of gymzaal

Kosten: €470

Programma overzicht

Verschillende thema’s zijn bij dit programma mogelijk. Momenteel heb ik de volgende programma’s: Groep 1/2: - Ridders en kastelen - Op de boerderij - Diep in de zee Groep 3/4/5: - Ik ben een superheld! - De dierentuin - Opa’s en oma’s - Ridders en kastelen Groep 5 t/m 8: - De grote improvisatiedag - Een dag als stripfiguur - De tijdmachine (geschiedenis) Groep 1 t/m 8: - Het kerstverhaal, maar dan anders! Het programma kan in overleg ook worden aangepast aan het thema van de school.

Ochtend

  • Kennismaken door middel van een drama opdracht
  • Filmpje improviseren en nabespreken of dansje
  • Verschillende improvisatie oefeningen
  • Evaluatie ochtend

Middag

  • Kinderen worden in groepjes verdeeld en gaan aan de slag met het oefenen van een eigen improvisatiestuk (Indien gewenst met verkleedkleren)
  • Presentaties improvisatiestukjes
  • Evaluatie hele dag

Kerndoel 54

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 58

De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden.

Over de KeK-er

aranka_1655045072.jpg

Aranka

Mijn naam is Aranka Riemens. Wonend in Duiven. Mijn persoonlijkheid zou ik omschrijven als creatief, behulpzaam, doorzettingsvermogen en enthousiast. In mijn vrije tijd uit ik mijn creativiteit in een muziektheaterkoor en musicalgezelschap. Zingen en toneel spelen zijn twee grote passies van mij en het doet mij veel plezier deze met de leerlingen te delen. Na 7 jaar met veel plezier in het basisonderwijs gewerkt te hebben, heb ik de stap gezet om te doen waar mijn hart ligt. Namelijk dramalessen verzorgen aan kinderen. Als leerkracht basisonderwijs heb ik ook veel dramalessen verzorgd. Drama kan kinderen helpen zichzelf te durven laten zien. Ik vind het mooi om te zien hoe kinderen zich gedurende het proces zich steeds vrijer gaan voelen. Elke leerling is uniek en heeft zijn/haar eigen talent. Ze dienen gehoord en gezien te worden. Leerlingen moeten zich vrij en veilig voelen om dit talent te ontwikkelen en/of te ontdekken. Door middel van theater kunnen leerlingen zich even in een andere rol verplaatsen en kiezen wie ze zelf willen zijn.

Meer informatie